Home » Historie bijeenkomsten (Page 2)

Historie bijeenkomsten

9 februari 2019 – Feiten en fictie over energie en milieu, lezing door Bert Klein Poelhuis

In een dialoog met de aanwezigen stelde Bert Klein Poelhuis op 9 februari bij Sociëteit Winterswijk aan de orde hoe onze mening gevormd wordt over verwachte langjarige energievoorziening en daaraan verwante milieuproblematiek.

Baseren wij ons alleen op harde feiten, en zijn die meetbaar en controleerbaar? In hoeverre kloppen de ons voorgeschotelde feiten, of bestaan die voor een deel uit desinformatie, ‘fakenews’ of ‘framing’? En spelen wellicht percepties en mythes mee die ons worden aangereikt of voorgeschoteld, en die onze meningsvorming onbewust beïnvloeden?

Op welke inzichten baseren politici eigenlijk het beleid ten aanzien van energie en milieu? En zijn de onderwerpen energie en milieu wel de meest urgente problemen in de wereld, of wordt hiermee de aandacht afgeleid van meer indringende zaken als de wereldwijd sterk toenemende migratie en de explosieve groei van de wereldbevolking?

Bert maakte een en ander inzichtelijk via een aantal stellingen. Het werd een interessante en interactieve middag.

 • Leden: geen kosten
 • Niet-leden: € 10,00 p.p. 

12 januari 2019 – Kleine monumenten, lezing door Willem Peletier

De gemeente Winterswijk telt een behoorlijk groot aantal monumenten. Deze kunnen worden verdeeld in rijks- en gemeentelijke monumenten. Een rijksmonument is een bouwwerk of object van algemeen belang vanwege schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.
Een gemeente kan besluiten een bijzonder object op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, bijvoorbeeld indien het geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is.

Voorbeelden van rijksmonumenten in Winterswijk zijn de Jacobskerk en -toren, het kostershuis in de Bossesteeg, het korenspieker Kössink en een aantal scholtenboerderijen. In totaal heeft Winterswijk 81 rijksmonumenten.

Er zijn momenteel 110 gemeentelijke monumenten, zoals het overnachtingsgebouw voor Duits spoorwegpersoneel aan de Kreilstraat, het gemeentehuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en diverse panden aan de Prins Hendrikstraat. In de buurtschappen zijn onder meer de schoppe bij boerderij Leeferdink in Ratum en het gebouw Juliana in het Woold gemeentelijke monumenten.

Een voorbeeld van een beschreven “klein monument” is het peilmerk dat in een muur van boerderij De Harmienehoeve ten behoeve van de hoogtemeting is aangebracht: doorsnede één centimeter.
Ook de haan en de uil die als versiering van de woningen op de Scholtenenk in de muur zitten en het raadselachtige kruis aan de Dwarsweg in Ratum zijn mooie voorbeelden van kleine monumenten.

In de voordracht van Peletier werd aandacht besteed aan objecten uit de reeds verschenen boeken, én kwamen onderwerpen aan de orde uit het derde boek.

22 december 2018 – Wandeling in het duuster

Deze traditionele jaarafsluiting, met medewerking van De Midwinterbloazers, was weer een succes!

8 december 2018 – Wijnproeverij, door Cees Oxener

Oud-Winterswijker Cees Oxener, eigenaar van Vinox in Borculo, verzorgde op 8 december 2018 een wijnproeverij met quiz bij Sociëteit Winterswijk.

Op de website www.Vinox.nl staat vermeld dat Vinox de enige wijnwebshop is die zich exclusief focust op Languedoc wijnen. Op basis van persoonlijk contact, jarenlange ervaring en bevlogenheid laat Cees je kennis maken met de mooiste wijnen uit de Languedoc. Dit doet hij vanuit een sterke relatie met gepassioneerde en kundige wijnboeren.
Cees vertelde er trots op te zijn dat Vinox onlangs met drie ‘Bag in Box’ wijnen in de top-3 van een onafhankelijke test is beland.

10 november 2018 – (Informele) ondersteuning in het sociaal domein, lezing door Jacqueline Kremer

Jacqueline Kremer-Duzijn is al vele jaren werkzaam bij de landelijke Vereniging Humanitas. In Winterswijk geeft zij samen met uitvoerende, coördinerende en  bestuurlijke vrijwilligers vorm aan tijdelijke ondersteuning voor mensen  die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de organisatie van hun thuisadministratie, bestrijding van hun  eenzaamheid, bij buurtbemiddeling of scheidingsproblematiek. Hierbij werkt zij actief samen met vele partners, uit diverse sectoren.

Op 10 november belichtte Jacqueline de inrichting van het sociaal domein in Winterswijk en ging zij in op de opzet en het belang van informele ondersteuning. Onder meer werd aandacht besteed aan de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt. Uitgangspunt is het beleidskader voor het sociaal domein van de gemeente Winterswijk. De website van de gemeente zegt hierover:

“Vanaf 2014 zijn er al goede stappen gemaakt om alle Winterswijkers mee te laten doen aan de samenleving. We merken wel dat nog niet alle inwoners dezelfde mogelijkheden hebben om (helemaal) zelfstandig mee te doen in de samenleving. De oorzaken kunnen liggen in een fysieke of psychische beperking, maar ook het gebrek aan geld of de juiste opleiding kunnen de oorzaak zijn. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen.
Om meedoen voor alle Winterswijkers mogelijk te maken, heeft het college acht speerpunten voorgesteld aan de gemeenteraad waar de komende vier jaar extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen.”

Op 27-9-2018 was Jacqueline Kremer op het Nationaal eenzaamheidcongres gastvrouw voor H.M. Koningin Máxima ( in het kader van het 20-jarig jubileum van Humanitas Tandem).

13 oktober 2018 – Winterswijkse landverhuizers in de 19e eeuw, lezing door Henk te Kulve

In de geschiedenis van de mensheid zijn er altijd mensen en volksstammen geweest die hun eigen land of regio verlieten en naar ‘verre oorden’ verhuisden. Ook op dit moment kunnen zeker 65 miljoen mensen als ‘landverhuizers’ worden aangemerkt.

Veel Winterswijkers hebben nazaten in Amerika, doordat ongeveer een derde van de Winterswijkse plattelandsbevolking in de 19e eeuw daar op zoek ging naar een betere toekomst. De emigratie was voor de vertrekkers en de achterblijvers zeer ingrijpend.

Op 12 mei 2018 heeft Bert Klein Poelhuis een lezing verzorgd over de redenen waarom zo velen de grote oversteek wilden maken.

Op 13 oktober 2018 vertelde Henk te Kulve, schrijver van het boek ‘De Exodus van Winterswijk’, onder meer over:

 • de aantallen emigranten;
 • de overtocht en de bestemmingen;
 • patronen in de trek van Winterswijk;
 • wat er van de emigranten is geworden (gewoonten, taalgebruik van nazaten).

8 september 2018 – Primaten: over mensen, mensapen en apen, lezing door Johan Harbers

Sociëteitslid Johan Harbers belichtte op enthousiaste en humoristische wijze het ontstaan van onze soort en soortgenoten, en onze intellectuele en emotionele verwantschap en tekortkomingen ten opzichte van onze naaste familie, de mensaap.

De wetenschappelijke naam ‘Primates’ betekent ‘eersten’. Deze soorten behoren biologisch gezien allemaal tot één zogenaamde orde, omdat ze evolutionair erg verwant zijn. Ze hebben gemeenschappelijke voorouders. De primaten of opperdieren (220 soorten) vormen een orde van ver geëvolueerde zoogdieren, waartoe alle halfapen en apen, mensapen en de mens worden gerekend.

Om de evolutie van de mensapen en de mens in een breder perspectief te kunnen plaatsen, is het belangrijk om te weten hoe onze familiestamboom eruit ziet. Wat is de oorsprong van onze soort en onze verwanten? Hoe genetisch dicht ligt de mensaap bij de mens of andere menssoorten die geleefd hebben (zoals de Neanderthaler)?

Wij hebben mensapen gerangschikt als dieren, dus in een lagere orde geplaatst, maar zien nu, door vele onderzoeken en de kennis van ons DNA, dat ze een soortgenoot zijn, met veel overeenkomsten in gedrag, emoties, enz.

Als mensen lachen om onze familieleden bij de primaten, dan wordt hun een spiegel voorgehouden, zei primatoloog Frans de Waal. Onbarmhartig laten deze dieren zien dat ook wij slechts naakte apen zijn. Frans de Waal is een Nederlandse bioloog. Hij is gespecialiseerd in primatologie en ethologie, en deed  veel onderzoek naar intelligentie en emoties van dieren. Ook trok hij de aandacht met onderzoek binnen primatengemeenschappen naar conflictoplossing, verzoening, empathie en de evolutie van de moraliteit. Zijn vergelijkingen tussen het gedrag van mensen en andere diersoorten hebben hem wereldberoemd gemaakt.

Primaten hebben zeer gecompliceerde gedragssystemen ontwikkeld, zoals complexe sociale structuren en communicatie (kameraadschap, sex, macht, maar ook empathie), politieke samenwerkingsverbanden, bewustzijn en zelfbewustzijn.

Johan Harbers vertelde hoe verrassend veel overeenkomsten er zijn tussen ons mensen en primaten. Herkenbare communicatie via gedragsuitingen (geluiden, lichaamshouding eventueel met haren rechtop staand, tanden laten zien, roffelen, stampen, slaan en bijten, etc.) en intelligentieaspecten en psychologische processen werden belicht (elkaar uitdagen, voor de gek houden, te slim af zijn, voordoen, na-apen, dreigen, pijnigen, martelen, liefkozen, onderdanigheidsgedrag, dominantie, geschater, etc.)

14 juli 2018 – Zomerfeest

Onze ‘zomerbijeenkomst’ had dit jaar als thema Back to the 50’s & 60’s en vond plaats op zaterdag 14 juli 2018 bij sociëteitslid Willem Hemink.

DJ Robert Witzand zorgde voor passende, herkenbare en dansbare (!) muziek en De Waroeng serveerde een zeer smakelijke Indonesische rijsttafel. Al met al een heel zonnige en gezellige seizoensafsluiting, met dank aan de gastheer en gastvrouw!

 

9 juni 2018 – Luchthavenarchitectuur, lezing door Raymond Driessen

Sociëteitslid  Raymond Driessen, geboren in de rustige Achterhoek, kwam ooit terecht in de bijzondere wereld van de luchthavens. Hij was luchthavenarchitect en ontwierp luchthavengebouwen in het Midden-Oosten, Azië  en Oost-Europa.

Bijna iedereen heeft wel eens per vliegtuig gereisd. Als passagier krijg je niet veel te zien van de dynamische wereld achter de afhandeling. In deze lezing kregen wij daar een en ander over te horen.

Na niet-vermoede achtergronden over landingsbanen, die de hele opzet  van luchthavens bepalen, kwamen de paar typen luchthavens aan bod die in de hele wereld gebruikt worden. Ook werd ingegaan op de passagiers- en bagageafhandeling en de veiligheid. Onze nationale luchthaven Schiphol kreeg eveneens de nodige aandacht.

Vooral bij het ontwerpen van luchthavengebouwen in het Midden-Oosten en Azië kwam Driessen bijzondere situaties tegen, die te maken hadden met allerlei culturele en religieuze achtergronden. “Die blijken veel belangrijker te zijn dan wij westerlingen vermoeden. Het was altijd een boeiende opgave om daar goed mee om te gaan”, aldus Driessen.

De lezing werd afgesloten met enkele bijzondere voorbeelden.

12 mei 2018 – Landverhuizers in de 19e eeuw, lezing door Bert Klein Poelhuis

In de geschiedenis van de mensheid zijn er altijd mensen en volksstammen geweest die hun eigen land of regio verlieten en naar ‘verre oorden’ verhuisden. Ook op dit moment kunnen zeker 65 miljoen mensen als ‘landverhuizers’ worden aangemerkt.

Veel Winterswijkers hebben nazaten in Amerika, doordat ongeveer een derde van de Winterswijkse plattelandsbevolking in de 19e eeuw daar op zoek ging naar een betere toekomst. De emigratie was voor de vertrekkers en de achterblijvers zeer ingrijpend.

Over dit onderwerp hield Bert Klein Poelhuis op 12 mei 2018 een lezing, waarin hij onder meer de volgende aspecten belichtte:

 • Het sociaal-economisch leven in die tijd, met name in de Oost-Achterhoek.
 • Wat hield de mensen dagelijks bezig?
 • Hoe zag het dorp eruit en hoe woonden de bewoners?
 • De beweegredenen voor de emigratie.
 • Welke voorbereidingen trof men en hoe kon een plaats op een schip worden verkregen?
 • Hoe verliep de reis vanuit Winterswijk naar bijvoorbeeld vertrekhaven Rotterdam?

Zie ook de informatie over de lezing op 13 oktober 2018 door Henk te Kulve.