9 mei 2015 – Levenseindekliniek door dr. Simon van Hensbergen

Oud huisarts dr. Simon van Hemsbergen heeft een presentatie verzorgd over de Levenseindekliniek De Levenseindekliniek is een Nederlandse medische instelling voor mensen met een euthanasieverzoek dat aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoet, maar van wie de arts het verzoek niet kan of wil honoreren. De kliniek is op 1 maart 2012 geopend en heeft … Meer lezen 9 mei 2015 – Levenseindekliniek door dr. Simon van Hensbergen

11 april 2015 – Winterswijkse scholtengoederen door Arjan Ligtenbarg

Winterswijk kent een lange geschiedenis van scholten en scholtengoederen. De historie hiervan gaat terug naar de Middeleeuwen en heeft haar oorsprong in de hofhorigheid en het hofstelsel. In Winterswijk, wat sinds 1612 in bezit was van het Huis van Oranje, bleef deze toestand tot 1795 in stand. Door onder meer verbetering van de rechtspositie van … Meer lezen 11 april 2015 – Winterswijkse scholtengoederen door Arjan Ligtenbarg

20 september 2014 – Stichting Vrienden van Jacobskerk

Een klein clubje leden van de Sociëteit Winterswijk werd bij de poorten van de Jacobskerk Winterswijk ontvangen door Ed Grotenhuis van de  Stichting “vrienden van de Jacobskerk”. De kerk had nog wat geheimen te openbaren. Allereerst vooral uit de muurschilderijen welke in 1968 tijden de restauratie weer naar voren kwamen. De meest imposante en voor de … Meer lezen 20 september 2014 – Stichting Vrienden van Jacobskerk

10 mei 2014 – Excursie in het buitengebied

Wij zijn op bezoek geweest bij de PAN op de plaats waar op dat moment ook de Winterswijkse schaapskudde zich bevond, te weten achter in Kotten,  waar de oude Borkense spoorbaan de Kuipersweg kruist. Ter plaatse gaf Jan Stronks een uitleg over de PAN. PAN staat voor Particulier Agrarisch Natuurbeheer. PAN is opgericht op 11 … Meer lezen 10 mei 2014 – Excursie in het buitengebied

12 oktober 2013 – De Winterswijkse uitdaging door Inge Klein Gunnewiek

Mevrouw Inge Klein Gunnewiek, initiatiefnemer en manager van De Winterswijkse Uitdaging heeft een lezing verzorgd over meer maatschappelijk betrokken ondernemen in Winterswijk. De missie van De Winterswijkse Uitdaging is het stimuleren en organiseren van maatschappelijk betrokken ondernemen. De Uitdaging brengt samenwerking tot stand tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (zoals bijv. sportverenigingen, onderwijs, cultuur, zorginstelling). De … Meer lezen 12 oktober 2013 – De Winterswijkse uitdaging door Inge Klein Gunnewiek

22 juni 2013 – Bezoek camping de Vreehorst‏

Gisteren bezochten we camping Vreehorst van Jan en Kristel van der Heide. Voor zover ik heb kunnen beluisteren was niemand van ons daar ooit geweest. Vreemd, maar zo gaat het vaak. De opkomst was met zo’n 25 personen, waaronder zo waar weer een substantieel deel vrouwen, prima. We gaan de goede kant op; met de … Meer lezen 22 juni 2013 – Bezoek camping de Vreehorst‏

25 mei 2013 – Bezoek aan bioboerderij Arink in Vragender

Ondanks de overweldigende inschrijvingen vooraf, de briljant uitgestippelde en zeer vermoeiende fietstocht en het prachtige weer, werd het toch een imposante excursie. De 17 deelnemers mochten kennis maken met John Arink en zijn vrouw, die een op zuiver biologische grondslag opgezette boerderij runnen. De kern van de filosofie is dat de bedrijfsvoering zo wordt ingevuld, … Meer lezen 25 mei 2013 – Bezoek aan bioboerderij Arink in Vragender

9 maart 2013 – De kracht van de verbinding in voor- en tegenspoed, door Martin Stor.

Martin Stor is Innovatiemakelaar bij het Achterhoeks Centrum van Technologie (ACT) en dagelijks bezig met het verbinden van bedrijven aan bedrijven en kennisinstellingen rondom innovatie. Innovatie is geld verdienen met iets dat nieuw voor het bedrijf is. Belangrijk als je bedenkt dat 1/3 van de omzet over drie jaar verdient moet worden met producten of … Meer lezen 9 maart 2013 – De kracht van de verbinding in voor- en tegenspoed, door Martin Stor.