10 september 2022 – Goed oud worden in je buurt of dorp, lezing door Jacqueline Kremer

De derde levensfase, het geschenk van de eeuw, luidt de titel van het advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in januari 2020 uitbracht. Fijn zo’n optimistisch geluid. Maar is oud zijn altijd een geschenk? Hoe worden we ‘goed oud’ en hoe kunnen de ouderen hierbij geholpen worden?

Jacqueline Kremer van Humanitas besprak onder meer hoe er wordt aangekeken tegen ‘ouderen’ in onze samenleving. In de media gaat het dan vaak over aspecten als eenzaamheid, zorgbehoefte en kwetsbaarheid.
Van belang is dat je als oudere erkent dat je ouder wordt en je voorbereidt. Een tip daarbij is om je (nu al) bewust te zijn van je houding naar andere generaties.
Het onderhouden van contacten is van groot belang. Instanties en gemeenten kunnen dit ondersteunen door activiteiten en contactmogelijkheden te organiseren, bijvoorbeeld via kunstprojecten.

Harry ten Brinke vertelde vervolgens over het project Lang Leve Kunst.
Kunst heeft aspecten in zich die heel geschikt zijn voor intergenerationeel contact. Met Lang Leve Kunst is iedereen sámen bezig om iets te maken, bijvoorbeeld een voorstelling of een tentoonstelling.
Kunst kan niet zonder nieuwsgierigheid. Je leert anders kijken, denken en oordelen. Dat is een heel prettige basishouding bij het omgaan met andere generaties.

Jacqueline Kremer rondde af door te vermelden dat wie meer wil weten of behoefte heeft aan goede raad, contact met haar kan opnemen via j.kremer@humanitas.nl.