Privacyverklaring

van de informele vereniging Sociëteit Winterswijk

Sociëteit Winterswijk gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden en andere relaties. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij registreren en welke rechten u heeft.

Het gebruik van de website van Sociëteit Winterswijk

Op de website van Sociëteit Winterswijk worden geen persoonsgegevens verzameld. Op dit moment wordt géén cookie geplaatst. Wel kunnen functionele, technische en analytische cookies gebruikt worden. Deze cookies zijn niet privacygevoelig.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw eerste bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. U kunt uw internetbrowser desgewenst zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden, vallen niet onder deze privacyverklaring.

Het gebruik van uw gegevens als u lid bent van Sociëteit Winterswijk

Welke gegevens heeft Sociëteit Winterswijk van u?

Van de leden registreren wij de volgende gegevens:
Naam, voorvoegsel, voorletters, roepnaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en/of mobielnummer, datum begin lidmaatschap, bankrekeningnummer. De gegevens worden bij aanmelding door de leden zelf verstrekt.
Van andere relaties, zoals leveranciers, worden eveneens de NAW-gegevens en andere relevante financiële gegevens geregistreerd.

Waarom heeft Sociëteit Winterswijk uw gegevens?

De gegevens van onze leden worden gebruikt voor:

  • de financiële afwikkeling van onder meer de contributies;
  • het met u in contact kunnen treden voor informatie over onze activiteiten;
  • het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven
  • het registreren van uw deelname aan onze activiteiten;
  • het bijwerken van onze ledenlijst (‘smoelenboek’);

Voor opname in het smoelenboek geldt dat in principe de naam-, adres- en mailgegevens worden vermeld en dat een pasfoto wordt afgedrukt. Telefoonnummers worden niet in het smoelenboek opgenomen.
De gegevens van andere relaties worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het doen van bestellingen en betalingen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Het bestuur van Sociëteit Winterswijk heeft toegang tot alle gegevens van de leden en andere relaties.
Daarnaast krijgen alle leden de beschikking over het smoelenboek. Het smoelenboek is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de leden van Sociëteit Winterswijk. Het is niet de bedoeling dat deze gegevens aan anderen bekend gemaakt of ter beschikking gesteld worden.
Indien noodzakelijk voor een van de activiteiten kan een deel van de basisgegevens ook aan derden worden verstrekt. Het gaat dan meestal om de NAW-gegevens.
Voor het overige zal Sociëteit Winterswijk uw gegevens nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.

Opslag en verwerking van de gegevens

Het bestuur van Sociëteit Winterswijk slaat de persoonsgegevens op haar eigen computersystemen op. De gegevens worden bewaard zo lang dit voor het lidmaatschap of de (zakelijke) relatie nodig is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u mailen aan info@societeitwinterswijk.nl.
Ook als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@societeitwinterswijk.nl.