11 juni 2022 – Nieuwe etiquette in de 21e eeuw, door Marianne Veldkamp-Vieberink

Medelid Marianne Veldkamp-Vieberink ondernam een zoektocht naar omgangsvormen in ons dagelijks leven: thuis, op de werkvloer, in de vereniging, in het theater of op vakantie.

Wikipedia omschrijft etiquette als volgt: “een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan.”

Is de etiquette veranderd? Ja en nee. De basisregels zijn in principe gelijk gebleven, maar vanaf 2000 hebben wij – en vooral de nieuwe generatie – met andere aspecten te maken dan voorheen. Denk aan het mobieltje, de sociale media, schuttingwoorden die nu ‘normaal’ zijn geworden, etc.

In gezellige samenspraak met de aanwezigen kwamen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

  • mag je ‘jij’ tegen ‘een u’ zeggen?
  • hoe onderbreek je een ongewenst gesprek?
  • hoe begin je een gesprek met een volkomen vreemde?
  • vragen staat vrij, en
  • ergeren is een keuze!