12 november 2022 – Historie van de Wilhelminastraat, lezing door Bert Klein Poelhuis

Naast de Prins Hendrikstraat heeft ook de Wilhelminastraat in Winterswijk een karakteristieke uitstraling, en bezit zij nog een deel van de allure van weleer. Dat komt mede door de nog aanwezige historische bebouwing.

De Wilhelminastraat heeft een bijzondere geschiedenis, omdat daar in het begin van de twintigste eeuw diverse invloedrijke families hebben gewoond. Een wezenlijk onderdeel van de straat vormen ook de bewaard gebleven markante gebouwen van de destijds grootste textielfabriek van Winterswijk, ‘De Tricot’.

De ontwikkeling en bouw van de huizen en de fabriek eind negentiende, begin twintigste eeuw stonden centraal in de presentatie. Daarnaast werd ingegaan op het leven in die tijd en de bewoners van weleer. Daaronder zijn zeker voor Winterswijk een aantal bijzondere mensen te noemen, die een beduidende invloed op de ontwikkeling van kunst en cultuur hebben gehad. Er kwamen ook een aantal prikkelende geschiedenissen voorbij. Wat dat aangaat niets nieuws onder de zon…