12 oktober 2019 – De kracht van de kwaliteitscirkel, lezing door Pieter Sloot

Medelid Pieter Sloot hield op zaterdag 12 oktober 2019 een lezing over kwaliteitszorg in het ziekenhuis.
Het belangrijkste kwaliteitsinstrument is de ‘kwaliteitscirkel’ van Edward Deming. Om de kwaliteit gestructureerd aan te pakken en te borgen, ondergaat elke verbeteractie de volgende fasen:
1. ‘Plan’ fase: na het initiatief worden de doelstellingen SMART geformuleerd en wordt een plan voor verbetering van werkzaamheden opgesteld;
2. ‘Do’ fase: het uitvoeren van de verbeteringen;
3.’ Check/Study’ fase: het meten en analyseren van de ingevoerde verbetermaatregelen en het vergelijken daarvan met de oude situaties;
4. ‘Act’ fase: het zo nodig aanpassen van de werkwijze.
Aan de hand van een aantal voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe deze methode helpt bij het vergroten van de kwaliteit van de zorg.
Pieter heeft na zijn studie kwaliteitsmanagement onder meer gewerkt voor het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Daar was hij tot oktober 2018 coördinator kwaliteit en veiligheid, rapporterend aan de raad van bestuur en het management. Op dit moment is Pieter voorzitter van STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie. STIP verzorgt trainingen die zorgprofessionals in onder meer verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen helpen om infecties te voorkomen. Pieter is bij deze opleidingsorganisatie ook docent en hij coördineert trainingen en symposia.
Naast deze werkzaamheden is Pieter gastheer in zijn B&B de Veerpoort in Doesburg.