14 december 2019 – in memoriam en jaarafsluiting met Jazzy Women

Op 8 december 2019 overleed onze voorzitter, Peter Tolsma. Op zijn uitdrukkelijke verzoek ging de bijeenkomst op 14 december door.

Na een kort in memoriam door het bestuur las schoonzus Rianne de woorden voor die Peter kortgeleden had opgeschreven voor onze Sociëteit. Vervolgens hebben wij het glas op Peter geheven. Peter zal zeer gemist worden!

In het tweede deel van de bijeenkomst verzorgde het koor Jazzy Women een geslaagd optreden.

Het voelde ‘dubbel’, maar al met al is het een bijeenkomst geheel in de geest van Peter geworden, met een gevoel van grote saamhorigheid.

Over Jazzy Women
Jazzy Women is een Winterswijks vrouwenkoor, opgericht in 1990. Het koor bestaat uit 22 vrouwen die in 4 stemgroepen zingen: sopraan, 2e sopraan, mezzo en alt, en uiteraard zingen ze uit het hoofd.
Het repertoire van Jazzy Women is heel breed te noemen. Jazz- en swingstandards, pop, Latin, a capella en close harmony, van herkenbaar tot verrassend.