14 januari 2023 – Steencirkels in GB en Ierland, lezing door Marianne Ligtenbarg

Veel mensen zullen de opvallende steencirkel bij Stonehenge in Zuid-Engeland weleens gezien hebben, in elk geval op een foto.
Minder bekend is, dat er in Groot-Brittannië en Ierland vele stenen monumenten van ca. 5000 jaar oud zijn. Deze objecten stammen daarmee uit een tijdperk van ver voor de (meer bekende) Keltische cultuur in deze landen.

Marianne Lubbers vertelde over deze steen-cultuur aan de hand van prachtige foto’s.

(Foto: Newgrange, Ierland)