14 oktober 2017 – Bezoek aan de Aaltense Musea (met o.a. onderduikmuseum en industriemuseum)

De Aaltense Musea en de Sociëteit Winterswijk hebben ervoor gezorgd dat de Kajak van Peter Timmerman een goede plaats heeft gekregen. Een extra reden om een bezoek te brengen aan de Musea.

Het Onderduikmuseum, Markt 12.

Euregionaal Onderduikmuseum Markt 12 verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. In Onderduikmuseum Markt 12 wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren. Leerzaam en spannend voor alle leeftijden!

Het industriemuseum

Het Aaltens Industriemuseum verhaalt over het leven en werken van een gemeenschap door de tijd heen. In het statige herenhuis Frerikshuus aan de Markt 12 en de daarachter gelegen oude Dorpsboerderij (beide rijksmonumenten), wordt de geschiedenis van Aalten en omgeving getoond. Deze gaat terug tot de prehistorie en laat de agrarische ontwikkeling van deze streek en de overgang naar het industriële tijdperk zien. Ook is er een compleet ingericht klaslokaal uit vroegere tijden.

De geschiedenis van de textielindustrie, die in verbinding staat met de euregio, is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Aalten. In 2015 is in de textielkamer een geheel nieuwe, permanente expositie ingericht. Een schat aan informatie over de historie en ontwikkeling van de Aaltense textielindustrie blijft hiermee voor het nageslacht bewaard en zichtbaar voor een groot publiek.

Bijzonder is ook de hoornindustrie, die van 1855 tot midden vorige eeuw floreerde en uniek was in Nederland. De “Duitsche pijpen”, wandelstokken, knopen en kammen waren de voornaamste producten.

In de oude Dorpsboerderij wordt door de inrichting en de agrarische collectie duidelijk hoe de boeren vroeger leefden en werkten. Zeldzaam is de complete radmakerij.