13 mei 2017 – 1e Lustrum Sociëteit Winterswijk met als thema nieuwkomers en terugkomers (thuiskomers!)

Onderstaand leest u een samenvatting van deze lustrumviering.

Dit verhaal is geschreven door ons lid Henriëtte van Unnik-Engelhart, waarvoor wij als bestuur van de Sociëteit haar zeer erkentelijk zijn. Henriëtte bedankt!

Burgemeester Bengevoord bij eerste lustrumviering van Sociëteit Winterswijk

In aanwezigheid van burgemeester J. Bengevoord vierde Sociëteit Winterswijk op zaterdag 13 mei 2017 haar eerste lustrum. In een volle zaal met leden en andere belangstellenden stelde voorzitter Peter Tolsma vast dat de opzet van de Sociëteit kennelijk veel mensen aanspreekt. Het ledental is in de loop van de jaren gegroeid naar 75, en de bijeenkomsten, lezingen en excursies worden goed bezocht. Sociëteit Winterswijk wil vooral een laagdrempelige gezelligheidsvereniging zijn waar iedereen welkom is. Daarom zijn de kosten van het lidmaatschap laag. De Sociëteit is volstrekt neutraal en niet gebonden aan welke geestelijke of politieke stroming dan ook. Binnen de lokale gemeenschap ziet de Sociëteit een rol voor zich weggelegd op het gebied van bevordering van democratie en saamhorigheid, door deel uit te maken van het sociaaleconomische en culturele debat in Winterswijk.

Zo’n 30% van de leden is nieuwkomer of terugkomer. Voor deze leden blijkt Sociëteit Winterswijk een uitstekende mogelijkheid te zijn om contacten te leggen of weer aan te halen. Het thema ‘nieuwkomer/terugkomer’ loopt als een rode draad door dit lustrumjaar. In januari 2017 werd over dit onderwerp een paneldiscussie georganiseerd. Toen onze nieuwe burgemeester een terugkomer bleek te zijn, was dat een mooie gelegenheid om hem uit te nodigen voor deze lustrumviering. Het verheugt de voorzitter dat de heer Bengevoord op die uitnodiging is ingegaan en hij geeft de burgemeester het woord.

De burgemeester feliciteert de Sociëteit met het 5-jarig jubileum, mede namens het college van B&W. Hij wil zichzelf geen terugkomer noemen; hij vindt dat die term een negatieve lading heeft: ’terug naar start om te betalen’, ’terug naar huis want vergeten het gas uit te doen’, ’terug naar Oegstgeest’…

‘Wie wil er nou terug? Iedereen wil toch vooruit?’, stelt de burgemeester. ‘Laten we het vanaf nu thuiskomers noemen.’

Burgemeester Bengevoord vindt dat het als een warme deken voelt om weer in Winterswijk te wonen. Er zijn hier zoveel mooie dingen. En toch, als je het aan Winterswijkers vraagt, zeggen die vaak dat het hier best leuk wonen is, maar vervolgens sommen ze dingen op die we hier niet hebben, zoals een snelweg en een bruisend uitgaanscentrum. (Na wat protestgeluiden uit de zaal over de laatste opmerking voegt de burgemeester tot enige hilariteit toe: ‘Tenminste, voor jongeren van mijn leeftijd.’)

De heer Bengevoord vraagt vervolgens aan de thuiskomers in de zaal wat hun beweegredenen waren om weer in Winterswijk te gaan wonen. De antwoorden variëren: terug naar de roots, het mooiste stukje van Nederland, het sociaal klimaat, het voelt hier nog als Nederland, het naoberschap en natuurschoon.

Omdat zijn ouders in Winterswijk wonen, kwam de burgemeester in de afgelopen jaren regelmatig hier. Zijn partner, geen Winterswijker, zag ook de pluspunten van onze gemeente: de rust en mooie natuur, de aantrekkelijke markt, het Strandbad en Theater de Storm (dat onder artiesten en acteurs heel goed staat aangeschreven qua directie en programmering). Maar deze en andere pluspunten van Winterswijk, zoals Villa Mondriaan, de Lappenbrink, de Scholtenbrug en bijvoorbeeld het Volksfeest, zijn onvoldoende bekend bij de rest van Nederland. Daar wil de burgemeester iets aan doen. ‘Dat is een van mijn opdrachten: het boegbeeld zijn van Winterswijk en uitdragen wat wij hebben. Maar dat kan ik niet alleen; daar heb ik ook jullie hulp bij nodig. Roep niet wat wij niet hebben, maar vertel wat we wel hebben. Als iedereen dat doet, dan zijn er over vijf jaar zoveel nieuwkomers en thuiskomers in Winterswijk, dat bij het 10-jarig jubileum van Sociëteit Winterswijk deze zaal te klein zal zijn. Daarmee hoop ik jullie dan te kunnen feliciteren.’

Bert Klein Poelhuis bedankt de burgemeester voor zijn woorden en houdt vervolgens een presentatie over Sociëteiten in het algemeen en de eerste vijf jaar van Sociëteit Winterswijk in het bijzonder.

Sociëteiten waren vroeger nogal exclusieve, vaak besloten gezelligheidsverenigingen voor mensen (meestal alleen mannen) uit de hogere kringen, voor militairen of andere groepen. Bekende sociëteiten zijn De Vereeniging (Utrecht en Den Haag), De Witte (Den Haag) en Trou moet blycken (Haarlem). Ook Winterswijk kende al sociëteiten in de 19e eeuw, zoals de Club van textielfabrikanten (Hotel De Klok), De Eendracht (Dé van de Riet, Zonnebrink) en De Vrijheid (Boer Balink). Overigens vond de wetgever in de 19e eeuw nog dat sociëteiten in dezelfde categorie vielen als tapperijen, logementen en huizen van plezier…

In 1963 legden N.N, Hans Veldkamp, Raymond Driessen en Bert Klein Poelhuis de basis voor de Skinny Binny Club, een jongerensociëteit met als thuisbasis vanaf 1964 de kelder van de gemeentelijke Muziektent. Er werden lezingen gehouden, voornamelijk door de professoren Grolsch en Heineken, maar bijvoorbeeld ook door de jezuïet Pater Bijersbergen van Henegouwen. Skinny Binny kende twee problemen: het was gemengd, dat wil zeggen Protestant en Rooms-Katholiek, en er waren geen toiletten voor dames. Vooral het eerste punt was in die tijd een heet hangijzer. Achteraf kan gesteld worden dat Skinny Binny er aan heeft bijgedragen dat de muur tussen Protestanten en Rooms-Katholieken is afgebroken.

In de loop der jaren ging ieder zijn eigen weg, maar vanaf 2011 kwamen N.N., Raymond en Bert weer maandelijks bijeen om over allerhande zaken te discussiëren. In datzelfde jaar voegde Henk Tolsma zich bij dit clubje. Gaandeweg werd het plan opgevat de discussiegroep breder op te zetten en er een sociëteit van te maken. N.N. (die helaas verhinderd is om deze lustrumviering bij te wonen) registreerde op 27 maart 2012 de domeinnaam Sociëteit Winterswijk.

De eerste bijeenkomst was de algemene ledenvergadering (ofwel oprichtingsvergadering) op zaterdag 21 april 2012. De huidige voorzitter, Peter Tolsma, werd op 30 mei 2012 aangemeld door broer Henk. Bert noemt, net als Peter al deed, een aantal waarden van de Sociëteit: geen ballotage, laagdrempelig, toegankelijk, verbindend, respectvol, neutraal, gemoedelijk. (Zie ook www.societeitwinterswijk.nl)

Aanvankelijk werden lezingen in kleine kring gehouden. De bekendheid van de Sociëteit nam toe toen de activiteiten en lezingen gepubliceerd werden in bladen als de Winterswijkse Weekkrant en Achterhoek Nieuws. Dat er in de eerste vijf jaar veel interessante onderwerpen aan de orde zijn geweest blijkt uit het uitgebreide overzicht dat Bert vervolgens geeft.

Ten slotte richt Bert het woord tot de burgemeester: ‘Ik hoop dat u een indruk heeft gekregen van waar Sociëteit Winterswijk voor staat, wat zij wil uitdragen en hoe zij probeert een bijdrage te leveren aan de discussies die er op sociaal-economisch en cultureel vlak leven in Winterswijk. Wij hebben al verschillende wethouders hier mogen ontvangen, en hopen dat ook u nog eens terug wilt komen.’

De gezellige lustrumviering wordt op informele wijze afgesloten met een hapje en een drankje!

Henriëtte van Unnik-Engelhart

Notuliste

Geplaatst op 19 mei 2017


Onderstaand enkele plaatjes van de lustrumviering!

Deze foto’s zijn gemaakt door ons lid Loes Flick-van Haeften waarvoor wij als bestuur van de Sociëteit Winterswijk haar zeer erkentelijk zijn. Loes bedankt!

Geplaatst op 19 mei 2017