9 februari 2019 – Feiten en fictie over energie en milieu, lezing door Bert Klein Poelhuis

In een dialoog met de aanwezigen stelde Bert Klein Poelhuis op 9 februari bij Sociëteit Winterswijk aan de orde hoe onze mening gevormd wordt over verwachte langjarige energievoorziening en daaraan verwante milieuproblematiek.

Baseren wij ons alleen op harde feiten, en zijn die meetbaar en controleerbaar? In hoeverre kloppen de ons voorgeschotelde feiten, of bestaan die voor een deel uit desinformatie, ‘fakenews’ of ‘framing’? En spelen wellicht percepties en mythes mee die ons worden aangereikt of voorgeschoteld, en die onze meningsvorming onbewust beïnvloeden?

Op welke inzichten baseren politici eigenlijk het beleid ten aanzien van energie en milieu? En zijn de onderwerpen energie en milieu wel de meest urgente problemen in de wereld, of wordt hiermee de aandacht afgeleid van meer indringende zaken als de wereldwijd sterk toenemende migratie en de explosieve groei van de wereldbevolking?

Bert maakte een en ander inzichtelijk via een aantal stellingen. Het werd een interessante en interactieve middag.

  • Leden: geen kosten
  • Niet-leden: € 10,00 p.p.