11 juli 2015 – De club van 10 miljoen door Jan Toebes

Deze stichting waarvan de heer Toebes medeoprichter is en jarenlang bestuurslid is geweest, staat voor een beleid dat streeft naar een geleidelijke afname van de wereldbevolking in het algemeen en naar maximaal tien miljoen in Nederland in het bijzonder.
De lezing bood de mogelijkheid te discussiëren over de achtergronden en de (on)mogelijkheden deze doelstellingen te realiseren.

Overbevolking
Overbevolking is een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. Of het nu om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat, ieder land in de wereld heeft ermee te maken of zal ermee te maken krijgen.

Mede dankzij invoer van goederen uit andere landen kan een land zijn niveau van welvaart nog steeds handhaven. Dat kan echter niet onbeperkt doorgaan. Immers het aantal inwoners per land stijgt. Het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar acht tot tien miljard te klimmen. De kans is groot dat steeds meer landen hun eigen producten zelf nodig zullen hebben.

De aarde kan nu eenmaal maar voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent. We zullen dus alles eerlijk moeten delen om geen ruzie of oorlog te krijgen.

Of het nu te wijten is aan de vervuiling door de mens of komt door veranderingen in ons zonnestelsel, het klimaat verandert. Het zeewaterpeil hoeft nog maar weinig te stijgen of er verdwijnen al veel kostbare landbouwgebieden. Voorlopig denken wij mensen de honger voor te blijven door gebruik van kunstmest, het onmenswaardig fokken van dieren en andere overlevingsmethoden.

De mens heeft de neiging steeds meer welvaart te willen. Wereldwijd neemt het aantal auto’s en ijskasten zienderogen toe. Dan komt er een moment waarop bevolkingsgroei en stijging van de welvaart met elkaar botsen. Er bestaat een redelijk grote kans dat stromen mensen de wereld over zullen trekken op zoek naar meer voedsel en welvaart.

Techneuten wijzen er dan graag op dat de techniek alle oplossingen voor onze problemen in petto heeft. Helaas hebben technische voorzieningen de honger in de wereld nog niet noemenswaardig kunnen bestrijden. Waar het onderkennen en het oplossen van de problemen op wereldschaal uitblijven, is een uitbarsting van oorlog en geweld voor de hand liggend. Immers iedereen wil overleven.

De enige oplossing is een bevolkingspolitiek op wereldschaal. Op deze site vindt u per taal en zoveel mogelijk per land artikelen, films en beelden uit de hele wereld over wat overbevolking is en nog meer redenen waarom bevolkingspolitiek belangrijk is. Helaas rust er op het bespreken van overbevolking en op bevolkingspolitiek vaak een taboe.

Het bedrijfsleven en godsdiensten hebben meestal alleen maar belang bij groei van het aantal mensen. Krimpen van welvaart is voor rijken vaak net zo moeilijk als het ontvluchten van armoede voor armen. Bovendien blijft het groeiscenario het wereldwijde denken over oplossingen voor de genoemde problemen beheersen. Zie ook de website: http://www.overpopulationawareness.org/nl/