12 oktober 2013 – De Winterswijkse uitdaging door Inge Klein Gunnewiek

Mevrouw Inge Klein Gunnewiek, initiatiefnemer en manager van De Winterswijkse Uitdaging heeft een lezing verzorgd over meer maatschappelijk betrokken ondernemen in Winterswijk.

De missie van De Winterswijkse Uitdaging is het stimuleren en organiseren van maatschappelijk betrokken ondernemen. De Uitdaging brengt samenwerking tot stand tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (zoals bijv. sportverenigingen, onderwijs, cultuur, zorginstelling). De Winterswijkse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsburo in aanbod en vraag van de 3 M’s: materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (creatieve oplossingen, kennis, kunde, handjes). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Winterswijk te verbeteren.
Een goed voorbeeld is de spullenbank. Bedrijven kunnen overbodige spullen (bijv. pc’s, printers, kantoormeubilair) aanmelden bij De Uitdaging. De Uitdaging geeft het aanbod door aan alle verenigingen en stichtingen in Winterswijk. Zo vinden deze spullen eenvoudig een nieuwe plek. Maar ook complexe aanvragen, zoals bijvoorbeeld hulp bij het opzetten van de kledingbank (met de zoektocht naar een locatie om niet, bestuursleden) worden aangenomen.

Over de onderstaande punten ontstond een levendige discussie:

  1. veel bedrijven doen al zoveel voor verenigingen in Winterswijk, waarom is dit nou nodig?
  2. waar ligt de grens: moeten bedrijven alle aanvragen uit het maatschappelijk veld oppakken (of moet de Gemeente meer doen?)
  3. mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en maken hun eigen keuzes, dus waarom moeten wij (bedrijfsleven) ondersteunen?
  4. mag De Uitdaging op de beleidsstoel gaan zitten van deze maatschappelijke organisaties (de kledingbank verstrekt bijv. gratis kleding aan mensen die ook naar de voedselbank gaan: kun je bijv. zeggen dat zij moeten werken aan een vorm van activering?)