4 januari 2015 – Problemen bij jongeren, lezing door huisarts Ignas Luttmer

Huisarts Ignas Luttmer gaf voor de Winterswijkse sociëteit voordracht over problemen bij jongeren en nodigde de aanwezigen uit tot discussie.

Ongeveer een kwart van de jongeren in Nederland kampt met flinke problemen. Het kan gaan om pesten op school, sociale dwang met roken/alcohol/drugs of schoolverlaters in middelbaar en hoger onderwijs, om financiële schulden, jeugdwerkloosheid of criminaliteit, om vage klachten als moeheid/buikpijn/rugpijn, eetstoornissen (zwaarlijvigheid en anorexia), of om langdurige gedragsstoornissen, om opnames in de psychiatrie en om zelfdoding.

Er is afname van sociale activiteiten van hun ouders, die hard werken maar het geld niet uitgeven, sluiting van winkels, jongeren en volwassenen tot 45 jaar zonder vast arbeidscontract, bankencrisis waardoor geld lenen niet meer gaat, stagnatie in de huizenmarkt, afname van werkgelegenheid en krimp in de Achterhoek. Over deze verschijnselen en maatschappelijke ontwikkelingen werd uitvoerig gediscussieerd met als doel te komen tot meer inzicht en creatieve oplossingen, waarmee werkers in het onderwijs, de zorg en de politiek zich geïnspireerd voelen.