11 april 2015 – Winterswijkse scholtengoederen door Arjan Ligtenbarg

Winterswijk kent een lange geschiedenis van scholten en scholtengoederen. De historie hiervan gaat terug naar de Middeleeuwen en heeft haar oorsprong in de hofhorigheid en het hofstelsel. In Winterswijk, wat sinds 1612 in bezit was van het Huis van Oranje, bleef deze toestand tot 1795 in stand. Door onder meer verbetering van de rechtspositie van de hofhorigen verdween dit stelsel en werd het uiteindelijk een soort eretitel voor grote boerderijen en hun grootgrondbezit.

Arjan Ligtenbarg gaf een lezing over de scholtengoederen in Winterswijk en Aalten. Hij ging in op de vraag wat wel of niet een scholtegoed is. Wat is een scholtenboerderij? Hoe zijn ze ontstaan? Waarom bleef het ‘scholtensysteem’ zo lang na de Franse tijd nog in stand?

Arjan Ligtenbarg vertelde enthousiast. Hij is bezig met onderzoek en wil op deze avond ook mensen horen met nieuwe informatie over het fenomeen ‘scholte’ en over bepaalde boerderijen in het bijzonder. Niet alles is in kaart gebracht.