11 januari 2020 – Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, lezing door Arie Schoemaker

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk vierde in 2019 haar 25-jarig jubileum. In zijn presentatie ging Arie Schoemaker in op het ontstaan van de stichting, de deelnemende partijen en samenwerkingsverbanden, de relatie met Nationaal Landschap Winterswijk en de taken en projecten waar WCL Winterswijk zich mee bezighoudt. Een (actueel) voorbeeld van de taken is het geven van advies aan overheden over de stikstofproblematiek. Tijdens de presentatie werden korte filmpjes vertoond.
“Stichting WCL Winterswijk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.”
De stichting heeft honderden projecten uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk.