12 maart 2022 – Crisis op de woningmarkt, lezing door Johan Houwers

Makelaar en medelid Johan Houwers vertelde over de problemen op de woningmarkt.

Daarbij kwamen onder meer aan de orde:
• het begin van de betrokkenheid van de overheid bij wonen en bestemmingen/ruimtelijke ordening;
• spelers en betrokkenen op de woningmarkt;
• de lijn van de landelijke overheid met diverse Ruimtelijke Ordeningsnota’s;
• de rol van de provincie, maar vooral ook van gemeentes;
• de totstandkoming van nieuwbouwplannen;
• de ontwikkeling van grondprijzen tot nieuwbouwgrondprijzen (prijsopbouw);
• korte toelichting op de regels voor huur en de rol van corporaties (verhuurdersheffing, garanties etc.);
• diverse fiscale regels voor koopwoningen in de loop der tijd;
• oorzaken van de huidige ontwikkeling van prijzen van woningen;
• de rol van makelaars, adviseurs en bouwbedrijven/projectontwikkelaars;