12 mei 2018 – Landverhuizers in de 19e eeuw, lezing door Bert Klein Poelhuis

In de geschiedenis van de mensheid zijn er altijd mensen en volksstammen geweest die hun eigen land of regio verlieten en naar ‘verre oorden’ verhuisden. Ook op dit moment kunnen zeker 65 miljoen mensen als ‘landverhuizers’ worden aangemerkt.

Veel Winterswijkers hebben nazaten in Amerika, doordat ongeveer een derde van de Winterswijkse plattelandsbevolking in de 19e eeuw daar op zoek ging naar een betere toekomst. De emigratie was voor de vertrekkers en de achterblijvers zeer ingrijpend.

Over dit onderwerp hield Bert Klein Poelhuis op 12 mei 2018 een lezing, waarin hij onder meer de volgende aspecten belichtte:

  • Het sociaal-economisch leven in die tijd, met name in de Oost-Achterhoek.
  • Wat hield de mensen dagelijks bezig?
  • Hoe zag het dorp eruit en hoe woonden de bewoners?
  • De beweegredenen voor de emigratie.
  • Welke voorbereidingen trof men en hoe kon een plaats op een schip worden verkregen?
  • Hoe verliep de reis vanuit Winterswijk naar bijvoorbeeld vertrekhaven Rotterdam?

Zie ook de informatie over de lezing op 13 oktober 2018 door Henk te Kulve.