13 april 2024 – Winterswijkse burgemeesters, lezing door Wim Aalderink

Bij Sociëteit Winterswijk hield Wim Aalderink een informatieve lezing over Winterswijkse burgemeesters. Hieronder vertelt hij hoe zijn verhaal destijds tot stand is gekomen.

“Toen Thijs van Beem op 9 maart 2017 afscheid nam als burgemeester van Winterswijk, gaf hij aan tijdens dat afscheid graag een verhaal te horen over de geschiedenis van Winterswijk. Als wethouder en toen nog kersverse historicus was ik enorm vereerd dat ik dit mocht doen!

Maar hoe pak je dat aan in de wetenschap dat Winterswijk een lange en rijke historie heeft die je, met een beetje goede wil, kunt laten beginnen met de vorming van onze steengroeve, ongeveer 280 miljoen jaar geleden. Om het verhaal toch enigszins binnen de perken te houden koos ik voor een, gezien het ambt van de hoofdpersoon van die middag, verhaal opgehangen aan de burgemeesters van Winterswijk.”

De term burgemeester is van na de Franse tijd, maar ook voordien werd er al een vergelijkbaar ambt uitgeoefend. Vóór de Franste tijd heette het voogd, in de Franse tijd maire, en daarna dus burgemeester.

De historische reis begon rond 1525, toen Winterswijk een kleine 3.000 inwoners had, en eindigde bij de huidige burgemeester Joris Bengevoord.

Leden van Sociëteit Winterswijk kunnen desgewenst de tekst van de lezing opvragen bij de secretaris.