13 oktober 2018 – Winterswijkse landverhuizers in de 19e eeuw, lezing door Henk te Kulve

In de geschiedenis van de mensheid zijn er altijd mensen en volksstammen geweest die hun eigen land of regio verlieten en naar ‘verre oorden’ verhuisden. Ook op dit moment kunnen zeker 65 miljoen mensen als ‘landverhuizers’ worden aangemerkt.

Veel Winterswijkers hebben nazaten in Amerika, doordat ongeveer een derde van de Winterswijkse plattelandsbevolking in de 19e eeuw daar op zoek ging naar een betere toekomst. De emigratie was voor de vertrekkers en de achterblijvers zeer ingrijpend.

Op 12 mei 2018 heeft Bert Klein Poelhuis een lezing verzorgd over de redenen waarom zo velen de grote oversteek wilden maken.

Op 13 oktober 2018 vertelde Henk te Kulve, schrijver van het boek ‘De Exodus van Winterswijk’, onder meer over:

  • de aantallen emigranten;
  • de overtocht en de bestemmingen;
  • patronen in de trek van Winterswijk;
  • wat er van de emigranten is geworden (gewoonten, taalgebruik van nazaten).