10 november 2018 – (Informele) ondersteuning in het sociaal domein, lezing door Jacqueline Kremer

Jacqueline Kremer-Duzijn is al vele jaren werkzaam bij de landelijke Vereniging Humanitas. In Winterswijk geeft zij samen met uitvoerende, coördinerende en  bestuurlijke vrijwilligers vorm aan tijdelijke ondersteuning voor mensen  die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de organisatie van hun thuisadministratie, bestrijding van hun  eenzaamheid, bij buurtbemiddeling of scheidingsproblematiek. Hierbij werkt zij actief samen met vele partners, uit diverse sectoren.

Op 10 november belichtte Jacqueline de inrichting van het sociaal domein in Winterswijk en ging zij in op de opzet en het belang van informele ondersteuning. Onder meer werd aandacht besteed aan de Winterswijkse Uitdaging en het Vrijwilligerspunt. Uitgangspunt is het beleidskader voor het sociaal domein van de gemeente Winterswijk. De website van de gemeente zegt hierover:

“Vanaf 2014 zijn er al goede stappen gemaakt om alle Winterswijkers mee te laten doen aan de samenleving. We merken wel dat nog niet alle inwoners dezelfde mogelijkheden hebben om (helemaal) zelfstandig mee te doen in de samenleving. De oorzaken kunnen liggen in een fysieke of psychische beperking, maar ook het gebrek aan geld of de juiste opleiding kunnen de oorzaak zijn. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen.
Om meedoen voor alle Winterswijkers mogelijk te maken, heeft het college acht speerpunten voorgesteld aan de gemeenteraad waar de komende vier jaar extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen.”

Op 27-9-2018 was Jacqueline Kremer op het Nationaal eenzaamheidcongres gastvrouw voor H.M. Koningin Máxima ( in het kader van het 20-jarig jubileum van Humanitas Tandem).