De uitdagingen voor het Voortgezet Onderwijs in Winterswijk

Over dit onderwerp is door de heer Jan Paul Beekman (rector GKC) een lezing verzorgd. Deze lezing was de eerste in een lezingencyclus over de sociaaleconomische toekomst van Winterswijk die wij als sociëteit organiseren.

Het onderwijs in Winterswijk komt steeds meer onder druk te staan. Doordat de komende decennia het aantal kinderen in de leeftijdscategorie tussen 11 en 18 jaar sterk zal afnemen, wordt het voor scholen steeds moeilijker het huidige onderwijsaanbod in stand te houden. En toch is dat de uitdaging, willen we als samenleving ook in de toekomst blijven beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel in de verschillende beroepsrichtingen.

Tijdens de lezing heeft de inleider enkele toekomstscenario’s geschetst en waarom samenwerking met andere scholen in de regio Oost-Achterhoek onvermijdelijk is.

De volgende stellingen werden door de aanwezigen met de inleider bediscussieerd:

  1. Wat we ook met elkaar bedenken en doen, de krimp in onze regio is niet te voorkomen!
  2. De paradox tussen enerzijds ‘onderwijs op maat’ en ‘schaalvergroting’ staat de komende jaren steeds vaker op de politieke en maatschappelijke agenda.
  3. Het bedrijfsleven en het Voortgezet Onderwijs zullen in de toekomst steeds meer met elkaar verweven worden.
  4. De school moet ouders meer betrekken bij het beroepskeuzeproces dat leerlingen doormaken.