12 januari 2013 – Introductie kredietunie Nederland door mr. Roland Lampe

Het initiatief om te komen tot een kredietunie is genomen door de Societeit Winterswijk. Als mede-initiatiefnemer van de Kredietunie Nederland heeft mr. Roland Lampe de rol en de werkwijze van de Kredietunie toegelicht.

Kredietunie Nederland: een initiatief van, voor en door ondernemers

Ondernemers zijn in toenemende mate ontevreden over de wijze waarop grootbanken momenteel omgaan met de kredietverlening aan het Midden- en Kleinbedrijf. Het gevolg is dat er een schrijnend tekort dreigt aan financiële middelen. Ondernemers zijn hierdoor niet meer in staat om te investeren en te innoveren, wat de drijvende kracht achter onze (regionale) economie in gevaar brengt. Hoog tijd om de regie in eigen hand te nemen en dit proces te keren.

Na afloop van de inleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen en konden de geponeerde stellingen bediscussieerd worden. Uiteindelijk heeft een werkgroep het initiatief om te komen tot een kredietunie overgenomen. Dit heeft geleid tot de oprichting van kredietunie noaberkrediet. Het is dus een spinn off van de Societeit Winterswijk.