9 februari 2013 – Kansen en voorwaarden voor grensoverschrijdende gezondheidszorg door Tineke Zomer

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft al sinds 1984 in zijn beleidsplannen de wens opgenomen om grensoverschrijdende samenwerking te zoeken met enkele ziekenhuizen over de grens. Gezien de ligging van het SKB is dat een logische gedachte. Hierop is echter nooit daadwerkelijk actie ondernomen. Wel zijn er vanuit het SKB in het verleden tijdelijk patiënten in Velen geopereerd, dit in verband met wachttijden voor operaties in het SKB.

In 2011 heeft Tineke Zomer op verzoek van de bestuurder van het SKB de heer Janssen, een onderzoek gedaan naar de kansen en voorwaarden voor een duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen het SKB en enkele Duitse ziekenhuizen. Vanuit Europees perspectief zijn die kansen er zeker. En als soms hardnekkige knelpunten kunnen worden opgelost en daarnaast nog aan enkele voorwaarden wordt voldaan, zijn er geen barrières meer om samen te werken met de ziekenhuizen in de Kreis Borken. Op die manier kan in de nabije toekomst een goed bereikbare gezondheidszorg in de Achterhoek en de Kreis Borken worden gerealiseerd.

Tineke Zomer heeft het thema grensoverschrijdende gezondheidszorg vanuit verschillende standpunten belicht. Zowel vanuit het SKB als vanuit Europa en de Nederlandse overheid, en uiteraard vanuit de patiënt. Na afloop van de inleiding was er gelegenheid tot het stellen van vragen en konden de geponeerde stellingen bediscussieerd worden.